Zdravotnická
zařízení

Čistota byla vždy a neoddělitelně spojena se zdravím a je nezbytnou podmínkou pro zaručení pokročilé lékařské péče.

Provádíme vysoce efektivní metodu plošné dezinfekce formou studené mlhy. Námi nanášený dezinfekční roztok vytváří na povrchu polymerovou vrstvu, která je aktivní až po dobu 21 dní.

Pohotovost úklidu

Pomáháme zdravotnickým zařízením snížit nejen náklady na úklid, ale i snížit časovou vytíženost. Outsourcing úklidových služeb přináší celkové snížení nákladů na personál a vybavení. Naše služby zahrnují důkladné a kompletní čištění a předcházení šíření infekcí.

Vyšší bezpečnost

Každý z nás ví, že udržování sterilního prostředí je ve zdravotnických zařízeních nutnost. Je dokázáno, že udržování hygieny v nemocničním prostředí pomáhá předcházet šíření infekcí. Výběr špatných sterilizačních prostředků a nedostatečně školený úklidový personál ohrožuje bezpečnost pacientů i zdravotnických pracovníků.

Služby
pro zákazníky

S našimi klienty úzce spolupracujeme a podle jejich potřeb jim doporučujeme úklidové plány na míru. Poskytujeme jednorázový či opakovaný úklid, aniž bychom představovali překážku pro hladký chod vašeho zařízení. Pečlivý úklid v souladu s našimi postupy zajišťuje, že vaše investice do našich služeb nepřijde nazmar.

Zamezení kontaminace

Nikdo z nás nechce zůstat na kontaminovaném lůžku. Bohužel je ale velice jednoduché přehlédnout či zapomenout na správný postup úklidu. Při našem postupu si dáváme pozor nejen na správné provedení úklidu, ale také na výběr vhodných prostředků.

Zašlete nám poptávku