Historie a vzestup open space kanceláří

V pozdních 60. letech došlo k průkopnickému přeorganizování kancelářských prostorů, které vedlo k nástupu open space koncepce. Tento model rychle získal popularitu, jelikož sliboval lepší komunikaci a spolupráci mezi zaměstnanci. Ovšem s rostoucí oblibou se začaly objevovat i stále hlasitější otázky týkající se jeho skutečné efektivity. Teoretické výhody versus skutečné nevýhody Na papíře se zdá, […]

Flexibilní kanceláře: Jak reagovat na měnící se potřeby zaměstnanců v moderním pracovním prostředí

V dnešní době flexibilita v pracovním prostředí nabývá na významu. Zajímavým příkladem je technologická společnost, která v reakci na rychlý nárůst počtu nových zaměstnanců vyměnila dlouhodobé nájemní smlouvy za flexibilní kancelářské prostory. Taková flexibilita umožňuje rychle reagovat na proměnlivé potřeby a snižovat investice do nemovitostí. Sdílené kanceláře v praxi Personální ředitelka jedné z vedoucích technologických […]

Proměna designu kanceláří: Více než jen pracovní prostor

Moderní kanceláře již nejsou tím, čím bývaly. Ačkoli v minulosti byly často asociovány s řadami jednotvárných boxů a neosobními prostory, současné trendy ukazují, že se věci rychle mění. Pokud se podíváte na vítězné projekty nejnovější soutěže o nejlepší kancelář roku, uvidíte, že dnešní kanceláře vypadají spíše jako kavárny, obývací pokoje nebo dokonce zahrady. Vliv covid-19 […]